Nếu bạn mất cả ngày thậm trí nhiều ngày để bóc khối lượng trên cad với độ chính xác 70-85%. Thì với revit bạn chỉ cần 5-10 phút bạn có bản khối lượng với độ chính xác 95-100%, độ chính xác sai lệch 0-5% không phải lỗi phần mềm mà nó rơi vào sự sai khác trong thi công thực tế dù vậy nó cũng quá tuyệt với cho bạn nếu sở hữu phần mềm này. 

Bước 1 : Vào view /Schedule /quantiti

Bước 2 : Cửa sổ new schedule hiện ra phần category bạn hãy chọn tham số cần bóc khối lượng . Ở đây mình chọn pipe với mục đích bóc ống thép cho phòng cháy chữa cháy Các ống khác tương tự . Sau đó kích vào nút ok

Bước 3 : Thẻ schedule properties hiện ra trong đó :

  • Thẻ Fields chọn các tham số cần bóc thông kê gồm có length (đo độ dài m), systemclasification (lọc hệ thống ), type (tên loại ống), comment (lọc tách khu vực cần bóc nếu cần), Dimerter (đường kính).
  • Thẻ filter (Lọc ): chọn lọc theo hệ thống systemclasification (lọc hệ thống )
  • Thẻ Sorting/grouping: chọn Dimerter ( đường kính )  các ống cùng đường kính sẽ cùng 1 khối.
  • Thẻ formatting chọn length cài đặt cho length như hình vẽ

Cuối cùng chúng ta có bảng khối lượng hoàn chỉnh : 

Đây chỉ là 1 trong những tính năng của revit Bạn muốn sở hữu thành thạo phần mềm này  cần giải đáp hoặc gặp khó khăn khi tiếp xúc phần mềm này hãy tham gia đăng ký học thử miễn phí 01 cùng giảng viên của chúng tôi .Link đăng ký tham gia