Gửi tặng các bạn bộ tiêu chuẩn, quy chẩn PCCC mới cập nhật bổ sung như dưới đây:

Tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC:

Tiêu chuẩn chung:

=> Tải TCVN chung 

Tiêu chuẩn PCCC nhà cao tầng, Khách sạn – Nhà nghỉ

Tiêu chuẩn PCCC Nhà máy – Nhà xưởng

=> Download

Tiêu chuẩn PCCC Chợ và Trung tâm thương mại

=> Tải về

Tiêu chuẩn ngành về PCCC

Quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn xây dựng liên quan đến lĩnh vực PCCC

  • QCVN 06 : 2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
  • QCVN 08 : 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị Phần 1: Tầu điện ngầm
  • QCVN 08 : 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị Phần 2: Gara ô tô
  • QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật
  • TCXD 215 : 1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháy
  • TCXD 216 : 1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thiết bị chữa cháy
  • TCXD 217 : 1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

=> Tải về

Chúc bạn thành công trong công việc!