Cho điểm các cấu trà lời dưới đây:

5 điểm: Đúng với bạn 80-100% thời gian (gần như thường xuyên)

4 điểm: Đúng với bạn 60-79% thời gian (thường thường)

3 điểm: Đúng với bạn 40-59% thời gian (khoảng giữa)

2 điểm: đúng với bạn 20-39% thời gian (thỉnh thoảng)

1 điểm: đúng với ban 0-19% thời gian (không bao giờ hoặc hiếm khi)

<p><strong style='font-size:20px; display:block;'>Bạn thuộc nhóm tính cách B</strong>Bạn là người thích sự ổn định, tính cấu trúc của công việc, thích lập kế hoạch và làm việc theo quy trình. Bạn ngại thay đổi, không thích mạo hiểm và muốn mọi thứ phải được xếp đặt. Nếu làm trong lĩnh vự cơ điện bạn có thể phù hợp với vị trí làm dự toán, vị trí quản lý chất lượng (QC). Những người có tính cách B cũng có xu thế trở thành người quản lý cấp trung và cao. <br/> Nghề nghiệp tham khảo khác khác phù hợp với tính cách: * KẾ TOÁN VIÊN * GIÁO VIÊN * LUẬT SƯ * QUẢN LÝ</p>
<p><strong style='font-size:20px; display:block;'>Bạn thuộc nhóm tính cách A</strong>Bạn là tuýp người thích tự do, linh hoạt và đôi khi hay tự phát. Bạn làm việc theo cảm hứng và sự vui thích. Bạn thích chớp lấy các cơ hội có được thay vì do dự trước những rủi ro của nó. Nếu làm trong lĩnh vực cơ điện bạn có thể phù hợp với vị trí bán hàng, tiếp thị. Những người này về lâu dài có thể trở thành các chủ doanh nghiệp do khả năng nhìn thấy lợi nhuận và các cơ hội của họ tốt hơn những người khác. <br/> Nghề nghiệp tham khảo khác khác phù hợp với tính cách: *DIỄN VIÊN *VẬN ĐỘNG VIÊN *BÁN HÀNG *PHÁT NGÔN VIÊN *GIẢI TRÍ</p>
<p><strong style='font-size:20px; display:block;'>Bạn thuộc nhóm tính cách N</strong>Bạn là người dễ gần, thích các mối quan hệ, thích làm việc nhóm hoặc thích làm những việc vì cộng đồng. Bạn không ba hoa khoác lác và thích những công việc đem lại nhiều ý nghĩa lợi lạc cho mọi người. Nếu làm trong lĩnh vực cơ điện bạn có thể phù hợp với vị trí giám sát công trường, tổ chức thi công. Những người này thường có khả năng lãnh đạo bằng quyền lực mềm, sự chân thành và công bằng, bạn không độc tài vì thế được mọi người tôn trọng. <br/> Nghề nghiệp tham khảo khác phù hợp với tính cách: *HỘI CHỮ THẬP ĐỎ *Y TÁ *CÔNG TÁC XÃ HỘI *TÌNH NGUYỆN VIÊN</p>
<p><strong style='font-size:20px; display:block;'>Bạn thuộc nhóm tính cách K</strong>Bạn là người thích khoa học kỹ thuật, bạn luôn tìm hiểu sâu sắc về một vấn đề nào đó. Bạn không thừa nhận ngay những điều người khác nói, thích tranh biện, phản bác và bảo vệ quan điểm của mình. Nếu làm trong lĩnh vực cơ điện bạn sẽ là một kỹ sư có tài. Bạn sẽ phù hợp với cả công việc thiết kế, lập dự toán hay quản lý thi công. Bạn có xu hướng làm tốt trong tương lai khi trở thành các chuyên gia thiết kế hoặc tư vấn giám sát. <br/> Nghề nghiệp tham khảo khác khác phù hợp với tính cách: *KÝ SƯ * NHÀ KHOA HỌC *LẬP TRÌNH VIÊN *NHÀ PHÂN TÍCH * NHÀ NGHIÊN CỨU</p>