Bản vẽ trung thế và trạm biến áp bao gồm:

1. Phần cáp ngầm

  • 21 File mẫu tham khảo
  • Mục lục bản vẽ cáp ngầm

2.Phần trạm biến áp

  • Bản vẽ phụ
  • Phần xây dựng
  • Các file mẫu tham khảo

Tải tài liệu Tại đây