Một số bản vẽ Shop drawing và Bản vẽ thiết kế tham khảo :

  1. Bản shop điển hình tầng hầm
  2. Bản shop điển hình trung tâm thương mại
  3. Bản shop tầng gom điển hình
  4. Bản shop điển hình căn hộ 
  5. Bản thiết kế tham khảo

Tải tài liệu tại đây