Trong quá trình thiết kế chung cư, nhà ở tập thể, nhà trọ việc xác định phụ tải tính toán cho khối nhà ở được cho là việc rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc chọn tổng công suất của tòa nhà.

Theo TCVN 9206-2012 đưa ra biểu thức tính chọn công suất của tòa nhà như sau:

PNO = PCH + 0.9PĐL+PDV

Trong đó:  

 • PCH – Công suất tính toán của phụ tải khối căn hộ;
 • PĐL – Công suất tính toán phụ tải động lực;
 • PDV – Là phụ tải tính toán khối dịch vụ

(Xin lưu ý với các bạn rằng biểu thức trong tiểu chuẩn 9206-2012 không có PDV vì phần dịch vụ thuộc khối phụ tải công cộng không thuộc định nghĩa trong nhà ở chung cư tuy nhiên ở đây chúng ta thấy tất cả các công trình bây giờ đều là công trình hỗn hợp nhiều công năng khác nhau nên chúng ta bắt buộc phải bổ xung vào biểu thức cho hoàn chỉnh )

Công suất tính toán phụ tải khối căn hộ du lịch:

Công suất tính toán phụ tải khối căn hộ du lịch

Trong đó:  

 • Pchi – Công suất tính toán của căn hộ thứ i;
 • n – Số căn hộ trong tòa nhà;
 • KS – Hệ số đồng thời của phụ tải khối căn hộ

Công suất tính toán cho 01 căn hộ điển hình được tính theo công thức:

Công suất tính toán cho 01 căn hộ điển hình được tính theo công thức

Trong đó:  

 • Pyci – Công suất yêu cầu (kW) của thiết bị điện thứ i;
 • KS – Hệ số đồng thời của phụ tải căn hộ, KS = 0.5 – 0.65

Công suất phụ tải động lực được tính theo công thức:

                              PĐL = PTM + PBT + PĐH

Trong đó:

 • PTM – Công suất tính toán của nhóm phụ tải thang máy;
 • PBT – Công suất tính toán của nhóm phụ tải bơm nước, thông gió;
 • PĐH – Công suất tính toán của nhóm phụ tải điều hòa trung tâm.     

Công suất nhóm phụ tải bơm nước thông gió:

Công suất nhóm phụ tải bơm nước thông gió

Trong đó:

 • Kyc – Hệ số sử dụng lớn nhất nhóm phụ tải bơm nước, thông gió, được xác định theo bảng 5-TCVN 9206:2012)
 • n – Số động cơ
 • Pbti – Công suất điện định mức (kW) của động cơ thứ i.

Như vậy khi các bạn nghiên cứu vấn đề này các bạn nhất thiết phải có tiêu chuẩn TCVN9206-2012 để tham chiếu nó gần như đây là một điều kiện bắt buộc .

Ví dụ: Bạn cần tính phụ tải tính  toán  cho tòa nhà ở chung cư 22 tầng. Trong đó:

 •  Tầng hầm
 •  Tầng 1,Tầng 2 ,Tầng 3,Tầng mái  là tầng dịch vụ.
 •  Tầng 4 đến tầng 21 là tầng căn hộ mỗi tầng 12 căn hộ

Bảng thống kê phụ tải:

Bảng thống kê phụ tải 1

Công suất tính toán phụ tải khối căn hộ du lịch:

Công suất tính toán phụ tải khối căn hộ du lịch

Vậy chúng ta chỉ cần tra hệ số ks trong bảng 4 tiêu chuẩn 9206 -2012 Chúng ta có :

PCH  = 0.4*216*11.2  = 967.68 (KW)

Công suất tính toán của nhóm phụ tải thang máy:

Công suất tính toán của nhóm phụ tải thang máy

Theo biểu thức này kết hợp với việc tra theo bảng 6 trang 17,18 của tiêu chuẩn này ta có :

PTM = 1*4*12= 48 KW

Xem phần 2

Giảng viên Quách Văn Phi

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống điện căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula
Nhận tài liệu

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống điện” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống điện.