Gửi các bạn danh sách tổng hợp các cơ hội việc làm tại 5 tỉnh phía Bắc đang có nhiều nhu cầu như dưới đây:

Danh sách 6,287 việc làm tại Hà Nội :

https://shorten.asia/TqkkXpCN

Danh sách 87 việc làm tại Vĩnh Phúc :

https://shorten.asia/tYs5d99u

Danh sách 386 việc làm tại Bắc Ninh:

https://shorten.asia/xVFaFepS

Danh sách 161 việc làm tại Hải Dương:

https://shorten.asia/NDvuP7MJ

Danh sách 362 việc làm tại Hưng Yên:

https://shorten.asia/GRFMc7cb

Các ngành nghề đa dạng và ổn định. Các bạn xem và ứng tuyển sớm nhé!

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !