Khi có một hệ thống cung cấp cụ thể, vấn đề đặt ra là cần xác định một cách chính xác phụ tải điện ở các cấp của hệ thống. Như vậy ngoài việc xác định phụ tải tính toán, chúng ta còn phải tính đến tổn thật công suất ở các cấp trong hệ thống điện.

Trong hệ thống cung cấp điện, tổn thất công suất xảy ra chủ yếu là trên dây dẫn và máy biến áp.

Nguyên tác chung để tính phụ tải của hệ thống điện là tính từ thiết bị dùng điện ngược về nguồn.

Giả thiết có một hệ thống cung cấp điện như hình. Hãy tính phụ tải tính toán của hệ thống (tức là phụ tải tại điểm 8)

Hệ thống cung cấp điện

Hệ thống cung cấp điện

Trình tự tính toán như sau

 1. Điểm 1 là điểm cung cấp trực tiếp trực tiếp cho các thiết bị điện. Ở cấp này cần phải xác định chế độ làm việc của các thiết bị điện, các hệ số tính toán như ksd, kpt, v.v…
 2. Phụ tải tại điểm 2. Dùng một trong các phương pháp tính toán phụ tải để tính toán cho từng nhóm máy, thông thường nên dùng phương pháp hệ số kmax và công suất trung bình pth (tức phương pháp số thiết bị hiệu quả nhq)
  Ở điểm này ta có:
  S2=P2+jQ2
 3. Phụ tải tại điểm 3. Phụ tải tại điểm 3 bằng phụ tải tại điểm 2 cộng thâm tổn thất công suất trên dây dẫn mạng điện áp thấp ΔSdd
  S3=S2+ ΔSdd
 4. Phụ tải tại điểm 4. Phụ tải tại điểm 4 là phụ tải trên thanh cái hạ áp của máy biến áp. Phụ tải này bằng tổng phụ tải của các đường dây đi ra từ thanh cái đó. Nhưng ở đây cần phải kể đến khả năng phụ tải cực đại của các đường dây không xảy ra đồng thời, vì vậy chúng ta phải đồng thời thường nằm trong giới hạn kđt≈0,85÷1, giới hạn dưới ứng với trường hợp có nhiều đường dây đi ra và phụ tải không ổn định
  Phụ tải tại điểm 4 được tính như sau
  Trình tự tính toán phụ tải điệN
 5. Phụ tải tại điểm 5:
  S5=S4+ΔSB2
  Trong đó ΔSB2 – tổn thất công suất trong máy biến áp B2
 6. Phụ tải tại điểm 6:
  S6=S5+ΔSdd
  Trong đó ΔSdd – tổn thất công suất trên dây dẫn mạng phân phối
 7. Phụ tải tại điểm 7:
  Trình tự tính toán phụ tải điện ở các cấp trong hệ thống cung cấp điện
 8. Phụ tải tại điểm 8:
  S8=S7+ΔSB1
  Trong đó ΔSB1 – tổn thất công suất trong máy biến áp B1

Nếu hệ thống cung cấp điện còn có nhiều cấp hơn nữa thì cứ theo trình tự tính toán như trên mà tính ngược lên nguồn

Trích: Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng

Xem thêm: Các phương pháp tính phụ tải tính toán

Trình tự tính toán phụ tải điện ở các cấp trong hệ thống cung cấp điện
5 (100%) 4 votes