Tính toán hệ thống thoát nước

khóa học thiết kế hệ thống cấp thoát nước

(Tự tin thiết kế nước với chuyên gia 10 năm kinh nghiệm sau 8 buổi và được hỗ trợ lâu dài)

B1: Xác định nhu cầu thoát nước thải

Lưu lượng nước thải tính bằng 80% lưu lượng nước cấp trong ngày dùng nước lớn nhất:

Qth = 80% Qsh

B2: Tính toán dung tích bể tự hoại

W bể tự hoại  = 0.75 x Qth +4.75 (m3)

Trong đó:

Hoặc có thể tính theo bảng K-2 “Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình” (trang 289)

Hoặc dung tích bể tự hoại được tính bằng công thức:

W = Wn + Wc

Trong đó:

Tính toán dung tích bể tự hoại

Trong đó:

B3: Tính toán dung tích bể tách dầu mỡ

Tách sơ bộ dầu mỡ khỏi nước thải, tránh tình trạng dính bám các cặn bẩn dính dầu mỡ để các loại trừ tắc, trít đường ống và thiết bị.

Thể tích bể:

W= Q x t (m3)

Trong đó:

Chọn chiều cao bể là H (m)

Chiều cao xây dựng : Hxd= H+ Hbv=H+(0,3-0,5m)

Diện tích hữu ích của bể là: F = W/M  (m2)

Từ diện tích hữu ích ta chọn ra chiều dài và chiều rộng của bể.

khóa học thiết kế hệ thống cấp thoát nước

(Tự tin thiết kế nước với chuyên gia 10 năm kinh nghiệm sau 8 buổi và được hỗ trợ lâu dài)

B4: Tính toán chọn bơm thoát nước

Tính toán bơm thoát nước bể tự hoại

Tính toán bơm thoát nước tầng hầm

Trường hợp tầng hầm có dốc lên, xuống xe lộ thiên, tính toán lưu lượng bơm phải đảm bảo thoát toàn bộ nước mưa cho dốc đó.

Tính toán lưu lượng thoát nước mưa

Cột áp bơm mước mưa tính toán tương tự cột áp bơm nước thải cho bể tự hoại.

B5: Tính toán thủy lực cho mạng lưới thoát (tính toán chọn đường ống thoát)

Lưu lượng nước thải trong đoạn ống tính toán được tính theo công thức:

 

qth = qc + qdc  (l/s)

Trong đó:

* Lưu ý: Khi chiều dài ống nhánh l >4.6 m, đường kính ống thông hơi > 32mm, > 1/2 đường kính của ống dẫn mà ống thông hơi nối tới. Đối với nhà > 10 tầng, ống thông hơi chung cho 1 nhóm ống đứng thoát nước phải có đường kính lớn hơn hay bằng đường kính của ống đứng có đường kính lớn nhất. Trong trường hợp ống đứng TN và TP đã chọn lên 1 cấp thì ống thông hơi TH vẫn giữ nguyên đường kính.

Đường kính ống thoát nước ngang (nối chân các ống đứng) có h/d < h/d cho phép.

Tính toán đường ống đứng thoát nước rửa

Tính toán đường kính ống đứng thoát nước rửa

Đường ống thoát nước nằm ngang

Tính toán đường ống thoát nước nằm ngang

Đường kính ống thoát nước xí, tiểu

Tính toán đườn kính ống thoát nước xí, tiểu

Đường kính ống nằm ngang thoát xí, tiểu

Tính toán đường kính ống nằm ngang thoát xí, tiểu

B6: Tính toán hệ thống thoát nước mưa

khóa học thiết kế hệ thống cấp thoát nước

(Tự tin thiết kế nước với chuyên gia 10 năm kinh nghiệm sau 8 buổi và được hỗ trợ lâu dài)

Tính toán hệ thống thoát nước
Đánh giá bài viết