Bước 1: Xác định nhu cầu thoát nước thải

Lưu lượng nước thải tính bằng 80% lưu lượng nước cấp trong ngày dùng nước lớn nhất:

Qth = 80% Qsh

Bước 2: Tính toán dung tích bể tự hoại

W bể tự hoại  = 0.75 x Qth +4.75 (m3)

Trong đó:

Hoặc có thể tính theo bảng K-2 “Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình” (trang 289)

Hoặc dung tích bể tự hoại được tính bằng công thức:

W = Wn + Wc

Trong đó:

Tính-toán-dung-tích-bể-tự-hoại

Trong đó:

Bước 3: Tính toán dung tích bể tách dầu mỡ

Tách sơ bộ dầu mỡ khỏi nước thải, tránh tình trạng dính bám các cặn bẩn dính dầu mỡ để các loại trừ tắc, trít đường ống và thiết bị.

Thể tích bể:

W= Q x t (m3)

Trong đó:

Chọn chiều cao bể là H (m)

Chiều cao xây dựng : Hxd= H+ Hbv=H+(0,3-0,5m)

Diện tích hữu ích của bể là: F = W/M  (m2)

Từ diện tích hữu ích ta chọn ra chiều dài và chiều rộng của bể.

Bước 4: Tính toán chọn bơm thoát nước

Tính toán bơm thoát nước bể tự hoại

Tính toán bơm thoát nước tầng hầm

Bước 5: Tính toán thủy lực cho mạng lưới thoát (tính toán chọn đường ống thoát)

Lưu lượng nước thải trong đoạn ống tính toán được tính theo công thức:

qth = qc + qdc  (l/s)

Trong đó:

* Lưu ý: Khi chiều dài ống nhánh l >4.6 m, đường kính ống thông hơi > 32mm, > 1/2 đường kính của ống dẫn mà ống thông hơi nối tới. Đối với nhà > 10 tầng, ống thông hơi chung cho 1 nhóm ống đứng thoát nước phải có đường kính lớn hơn hay bằng đường kính của ống đứng có đường kính lớn nhất. Trong trường hợp ống đứng TN và TP đã chọn lên 1 cấp thì ống thông hơi TH vẫn giữ nguyên đường kính.

Đường kính ống thoát nước ngang (nối chân các ống đứng) có h/d < h/d cho phép.

Tính toán đường ống đứng thoát nước rửa

Tính-toán-đường-ống-đứng-thoát-nước-rửa

Đường ống thoát nước nằm ngang

Tính-toán-đường-kính-ống-thoát-nước-nằm-ngang

Đường kính ống thoát nước xí, tiểu

Tính-toán-đường-kính-ống-nằm-ngang-thoát-xí,-tiểu

Đường kính ống nằm ngang thoát xí, tiểu

Tính-toán-đường-kính-ống-thoát-nước-xí,-tiêu

Bước 6: Tính toán hệ thống thoát nước mưa