TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

  • TCVN 6304:1997 Chai chứa khí đốt hóa lỏng – Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển
  • TCVN 6485:1999 Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Nạp khí vào chai có dung tích đến 150 lít – Yêu cầu an toàn
  • TCVN 6486:2008 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Tồn chứa dưới áp suất. Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt
  • TCVN 7441:2004 Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ.
    Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành

  • TCVN 7567:2006 Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG). Quy tắc giao nhận
  • TCXDVN 377:2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thiết kế
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng (LPG)
Đánh giá bài viết

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !