•  TCVN 2062:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy dệt thoi sợi bông.TCVN 2062:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy dệt thoi sợi bông.
 • TCVN 2063:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp cơ khí.
 • TCVN 3715:1982 Trạm biến áp trọn bộ công suất đến 1000kVA, điện áp đến 20kV – Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 4691:1989 Đèn điện chiếu sáng – Yêu cầu kỹ thuật chung.
 • TCVN 4756:1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
 • TCVN 4757:1989 Máy phát điện đồng bộ ba pha công suất lớn hơn 110 kW. Yêu cầu kỹ thuật chung.
 • TCVN 4758:1989 Máy phát điện đồng bộ công suất đến 110 kW. Yêu cầu kỹ thuật chung.
 • TCVN 4762:1989 Cáp điện lực. Điện áp danh định.
 • TCVN 4906:1989 Đèn điện lắp sẵn. Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 5770:1993 Máy biến áp dân dụng.
 • TCVN 5828:1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố. Yêu cầu kỹ thuật chung.
 • TCN 68-174:2006 Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông.
 • TCXD 25 : 1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCXD 27 : 1991 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCXD 51: 1984 Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.(chuyển đổi thành TCVN 7957:2008)
 • TCXD 215:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng- Phát hiện cháy và báo động cháy.
 • TCXD 216:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thiết bị chữa cháy.
 • TCXD 217:1998 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dùng cho PCCC, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm.
 • TCXDVN 46:2007 Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
 • TCXDVN 263:2002 Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp.ượng vật lý và định nghĩa.
 • TCXDVN 300:2003 Cách nhiệt – Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu – Thuật ngữ.
 • TCXDVN 319:2004 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung.
 • TCXDVN 394:2007 Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện.

Tiêu chuẩn việt nam mới nhất hiện nay:

Các Tiêu Chuẩn Việt Nam Đã Hủy Bỏ Trong Ngành M&E
5 (100%) 1 vote