Khi thiết kế cấp thoát nước trong công trình thì bạn không thể bỏ qua 3 tiêu chuẩn quan trọng sau:

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số tiêu chuẩn sau: