Tên kỹ thuật thông dụng của phụ kiện ống nhựa

 • Socket : Đầu nối thẳng, măng sông, khâu nối 
 • Female socket : Đầu nối ren trong,măng sông ren trong
 • Male socke : Đầu nối ren ngoài,măng sông ren ngoài, khâu nối ren ngoài
 • Wye : Ba chạc 45 độ, chữ Y, Tê xiên
 • Tee 90 : Ba chạc 90 độ, Tê đều, Tê vuông
 • Elbow 90 : Nối góc 90 độ, Cút 90 độ, Cút Vuông, Co 90
 • Elbow 45 : Nối góc 45 độ, chếch 135 độ, Lơi
 • Reduced : Đầu nối CB, Côn hạ bậc, Côn thu
 • Female elbow 90 : Nối góc 90 ren trong, Cút ren trong, Co ren trong
 • Male elbow 90 : Nối góc 90 ren ngoài, Cút ren ngoài, Co ren ngoài
 • Reduced tee : Ba chạc 90 CB, Tê thu
 • Reduced bush : Bạc chuyển bậc, Côn đồng tâm
 • cleanout : Bịt xả thông tắc, nắp thông hơi
 • End Cap : Đầu bịt ống, nắp bịt ống
 • PVC solvent cement : Keo PVC, keo dán ống PVC
 • Clamp saddled : Đai khởi thuỷ
 • Flange : Đầu nối bằng bích, mặt bích nhựa
 • Steel backing ring : Vành bích, mặt bích thép
 • Adaptor : zắc co, đầu nối zen
 • P trap with cleanout plug : Si Phong, Con mèo
 • Gasket : Zoăng cao su

Các từ khóa thông dụng được dùng trong hệ thống cấp thoát nước

 • Adjusting valve : van điều chỉnh
 • Air-operated valve : van khí nén 
 • Alarm valve : van báo động
 • Amplifying valve : đèn khuếch đại 
 • Angle valve : van góc
 • Automatic valve : van tự động
 • Auxiliaty tank : bình phụ; thùng phụ 
 • Back valve : van ngược
 • Balanced needle valve : van kim cân bằng 
 • Balanced valve : van cân bằng
 • Ball and lever valve : van hình cầu – đòn bẩy 
 • Ball valve : van hình cầu, van kiểu phao
 • Bleeder valve : van xả
 • Borehold : bãi giếng (gồm nhiều giếng nước ) 
 • Bottom discharge valve : van xả ở đáy
 • Brake valve : van hãm 
 • Bucket valve : van pit tông
 • Butterfly valve : van bớm; van tiết lưu
 • By-pass valve : van nhánh
 • Catch tank : bình xả 
 • Charging tank : bình nạp
 • Charging valve : van nạp liệu
 • Check valve : van cản; van đóng; van kiểm tra 
 • Clack valve : van bản lề
 • Clapper valve : van bản lề
 • Clarifying tank : bể lắng, bể thanh lọc
 • Collecting tank : bình góp, bình thu
 • Collector well : Giếng thu nước (cho nước ngầm) 
 • Compartmented tank : bình chứa nhiều ngăn, thùng nhiều ngăn 
 • Compensation valve : van cân bằng, van bù
 • ompression valve : van nén
 • Conical valve : van côn, van hình nón 
 • Control valve : van điều chỉnh; van kiểm tra; 
 • Cup valve : van hình chén
 • Cut-off valve : van ngắt, van chặn
 • Delivery valve : van tăng áp; van cung cấp; 
 • Depositing tank : bể lắng bùn
 • Destritus tank : bể tự hoại 
 • Diaphragm valve : van màng chắn
 • Digestion tank : bể tự hoại
 • Dip tank : bể nhúng (để xử lý)
 • Direct valve : van trực tiếp 
 • Discharge valve : van xả, van tháo
 • Disk valve : van đĩa
 • Distribution pipeline : tuyến ống phân phối (tuyến ống cấp II 
 • Distribution valve : van phân phối
 • Dosing tank : thùng định lượng
 • Double-beat valve : van khóa kép, van hai đế 
 • Draining valve : van thoát nớc, van xả
 • Drilling valve : van khoan
 • Drinking water supply : Cấp nước sinh hoạt 
 • Ejection valve : van phun
 • Electro-hydraulic control valve : van điều chỉnh điện thủy lực 
 • Elevated reservoir : Đài chứa nước
 • Elevated tank : tháp nước, đài nước 
 • Emergency closing valve : van khóa bảo hiểm
 • Emergency tank : bình dự trữ; bể dự trữ cấp cứu
 • Emptying valve : van tháo, van xả
 • Exhaust tank : thùng xả, thùng thải; ống xả
 • Exhaust valve : van tháo, van xả
 • Expansion tank : bình giảm áp; thùng giảm áp
 • Expansion valve : van giãn nở
 • Feed tank : thùng tiếp liệu; bình tiếp liệu
 • Feed valve : van nạp, van cung cấp
 • Feed-regulating valve : van điều chỉnh cung cấp
 • Filter : bể lọc
 • Flap valve : van bản lề
 • Float tank : bình có phao, thùng có phao
 • Float valve : van phao
 • Flooding valve : van tràn
 • Flowing water tank : bể nước chảy
 • Free discharge valve : van tháo tự do, van cửa cống
 • Fuel valve : van nhiên liệu
 • Gage tank : thùng đong
 • Gas valve : van ga, van khí đốt 
 • Gate valve : van cổng
 • Gathering tank : bình góp, bể góp 
 • Gauge valve : van thử nước
 • Gauging tank : bình đong, thùng đong
 • Globe valve : van hình cầu
 • Governor valve : van tiết lưu, van điều chỉnh
 • Ground reservoir : Bể chứa xây kiểu ngầm
 • Ground water : nước ngầm
 • Ground water stream : dòng nước ngầm
 • Hand operated valve : van tay
 • Head tank : két nước có áp 
 • Hinged valve : van bản lề
 • Holding tank : thùng chứa, thùng gom
 • Hydraulic valve : van thủy lực
 • Injection valve : van phun
 • Inlet valve : van nạp
 • Intake valve : van nạp
 • Interconnecting valve : van liên hợp 
 • Inverted valve : van ngược
 • Leaf valve : van lá, van cánh; van bản lề
 • Levelling valve : van chỉnh mức
 • Lift valve : van nâng 
 • Main valve : van chính
 • Measuring tank : thùng đong 
 • Motor: mô tơ
 • Multiple valve : van nhiều nhánh 
 • Mushroom valve : van đĩa 
 • Needle valve : van kim
 • Nozzle control valve : van điều khiển vòi phun 
 • Operating valve : van phân phối
 • Orifice valve : van tiết lưu; 
 • Oulet valve : van xả, van thoát 
 • Overflow valve : van tràn
 • Overhead storage water tank : tháp nước có áp 
 • Overpressure valve : van quá ápP
 • Paddle valve : van bản lề 
 • Penstock valve : van ống thủy lực
 • Pilot valve : van điều khiển; đèn kiểm tra 
 • Pintle valve : van kim
 • Pipe valve : van ống dẫn 
 • Piston valve : van pít tông
 • late valve : van tấm
 • lug valve : van bít
 • Precipitation tank : bể lắng; thùng lắng
 • ressure operated valve : van áp lực 
 • Pressure relief valve : van chiết áp
 • Priming tank : thùng mồi nước, két mồi nước 
 • Pump : Máy bơm
 • Pump strainer : Rọ lọc ở đầu ống hút của bơm để ngăn rác 
 • Pumping station : trạm bơm
 • Rapid filter : bể lọc nhanh
 • Raw water : Nước thô
 • Raw water pipeline : tuyến ống dẫn nước thô
 • Raw water pumping station : Trạm bơm nước thô, trạm bơm cấp I 
 • Rebound valve : van ngược
 • Reducing valve : van giảm áp 
 • Reflux valve : van ngược
 • Regulating tank : bình cấp liệu; thùng cấp liệu 
 • Regulating valve : van tiết lưu, van điều chỉnh 
 • Rejection tank : buồng thải
 • Release valve : van xả
 • Relief valve : van giảm áp, van xả 
 • Reservoir : Bể chứa nước sạch
 • Return valve : van hồi lưu, van dẫn về 
 • Reverse-acting valve : van tác động ngược 
 • Reversing valve : van đảo, van thuận nghịch
 • Revolving valve : van xoay
 • Ribbed tank : bình có gờ,
 • Safety valve : van an toàn, van bảo hiểm
 • Sand tank : thùng cát
 • Screw valve : van xoắn ốc 
 • Sediment tank : thùng lắng 
 • Sedimentation tank : Bể lắng 
 • Selector valve : đèn chọn lọc 
 • Self-acting valve : van lưu động
 • Self-closing valve : van tự khóa, van tự đóng
 • Self-sealing tank : bình tự hàn kín
 • Separating tank : bình tách, bình lắng 
 • Septic tank : hố rác tự hoại; hố phân tự hoại 
 • Servo-motor valve : van trợ động
 • Settling tank : bể lắng
 • Sewage tank : bể lắng nước thải 
 • Shut-off valve : van ngắt
 • Slide valve : van trượt
 • Slime tank : bể lắng mùn khoan;
 • Slurry tank : thùng vữa; thùng nước mùn; bể lắng mùn khoan 
 • Spring valve : van lò xo
 • Springless valve : van không lò xo 
 • Starting valve : van khởi động 
 • Steam valve : van hơi
 • Stop valve : van đóng, van khóa
 • Storage tank : thùng chứa, thùng bảo quản, thùng trữ, bể trữ 
 • Straight-way valve : van thông
 • Suction pipe : ống hút nước 
 • Suction valve : van hút
 • Suds tank : bể chứa nước xà phòng
 • Sump tank : bể hứng; hố nước rác, bể phân 
 • Supply tank : bể cấp liệu; bể cung cấp 
 • Supply valve : van cung cấp, van nạp 
 • Surface water : nước mặt
 • Surge tank : buồng điều áp
 • Tailrace surge tank : buồng điều áp có máng thoát; 
 • Tempering tank : bể ram, bể tôi
 • Thermostatic control valve : van điều ổn nhiệt 
 • Three-way valve : van ba nhánh
 • Throttle valve : van tiết lưu
 • Through-way valve : van thông
 • Transfer valve : van thông; van thoát
 • Transforming valve : van giảm áp, van điều áp
 • Transmission pipeline : tuyến ống truyền tải ( tuyến ống cấp I)
 • Treated water : Nước đã qua xử lý, nước sạch
 • Treated water pumping station : Trạm bơm nước sạch, trạm bơm cấp II 
 • Triple valve : van ba nhánh
 • Tube needle valve : van kim 
 • Tube valve : van ống
 • Turning valve : van quay
 • Two-way valve : van hai nhánh
 • Underground storage tank : bể chứa ngầm (dưới đất) 
 • Vacuum tank : bình chân không; thùng chân không
 • Water bearing stratum (aquifer, aquafer) : Tầng chứa nước 
 • Water table (ground water level) : Mực nước ngầm
 • Water tank : thùng nước, bể nước, xitéc nước 
 • Water-cooled valve : van làm nguội bằng nước
 • Water-escape valve : van thoát nước; van bảo hiểm 
 • Water-storage tank : bể trữ nước
Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !