Thủ Thuật phá minsertblock trong autocad .
   Có nhiều bản vẽ khi chúng ta mở ra không đặt block thông thường mà sử dụng minsert block . việc khóa bằng minsert block giúp bảo vệ bản vẽ không bị sửa đổi những gây rất nhiều khó khăn khi chúng ta cần bóc khối lượng hay cần sửa đổi bản vẽ hoặc lấy chi tiết lắp đặt trong đó .
   Vì vậy để giải quyết khó khăn này chúng ta sử dụng lisp cad expoldem để phá minsert block
    Nhiều kinh nghiệm hay sẽ được chia sẻ trong khóa học triển khai vẽ shopdrawing trên autocad . Khóa học tặng bạn miễn phí 01 buổi để trải nghiệm