LỊCH HỌC THÁNG 02

Cơ sở Hà Nội:

Địa chỉ: 75 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Hà Nội

Khóa học Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Điện 24
Khai giảng: 18h30 Thứ 4 ngày 08/02/2017
Lịch học: Thứ 4, thứ 6
Nội dung chi tiết: https://goo.gl/ebmWYf
Đăng ký học thử: https://goo.gl/2DGc8H

Khóa học Thiết kế hệ thống điều hòa không khí
Khai giảng: 18h30 Thứ 5 ngày 09/02/2017
Lịch học: Thứ 3, thứ 5
Nội dung chi tiết: https://goo.gl/wMN4PB
Đăng ký học thử: https://goo.gl/uU54gr

Khóa học Thiết kế hệ thống cấp thoát nước
Khai giảng: 18h30 Thứ 5 ngày 09/02/2017
Lịch học: Thứ 6
Nội dung chi tiết:  https://goo.gl/F81hFx
Đăng ký học thử: https://goo.gl/uU54gr

Khóa học Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy
Khai giảng: 18h30 Thứ 5 ngày 16/02/2017
Lịch học: Thứ 3, thứ 5
Nội dung chi tiết: https://goo.gl/d575k2
Đăng ký học thử: https://goo.gl/uU54gr

Khóa học Triển khai bản vẽ Shopdrawing trên Autocad
Khai giảng: 18h30 Thứ 5 ngày 13/02/2017
Lịch học: Thứ 2, thứ 4
Nội dung chi tiết: https://goo.gl/KaOtOZ
Đăng ký học thử: https://goo.gl/QM5Vzh

Khóa học Revit MEP
Khai giảng: 18h30 Thứ 5 ngày 13/02/2017
Lịch học: Thứ 2, thứ 6
Nội dung chi tiết: https://goo.gl/dYHJDs
Đăng ký học thử: https://goo.gl/cYE0kY

Khóa học Lập dự toán cơ điện
Khai giảng: 18h30 Thứ 4 ngày 22/02/2017
Lịch học: Thứ 4, thứ 6
Nội dung chi tiết: https://goo.gl/bPhtDP
Đăng ký học thử: https://goo.gl/9P5xkg

Cơ sở Đà Nẵng:

Địa chỉ: Số 52B, Lê Quý Đôn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Khóa học Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Điện 
Khai giảng: 18h30 Thứ 6 ngày 23/02/2017
Lịch học: Thứ 7, chủ nhật
Nội dung chi tiết: https://goo.gl/ebmWYf
Đăng ký học thử: https://goo.gl/2DGc8H

Cơ sở Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Tầng 2, Số 03 Bùi Đình Túy, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Khóa học Kỹ sư M&E chuyên nghiệp – Điện 08
Khai giảng: 18h30 Thứ 5 ngày 09/02/2017
Lịch học: Thứ 3, thứ 5
Nội dung chi tiết: https://goo.gl/ebmWYf
Đăng ký học thử: https://goo.gl/2DGc8H

Khóa học Triển khai bản vẽ Shopdrawing trên Autocad
Khai giảng: 18h30 Thứ 5 ngày 16/02/2017
Lịch học: Thứ 3, thứ 5
Nội dung chi tiết: https://goo.gl/KaOtOZ
Đăng ký học thử: https://goo.gl/QM5Vzh

Khóa học Revit MEP
Khai giảng: 18h30 Thứ 2 ngày 13/02/2017
Lịch học: Thứ 2, thứ 4
Nội dung chi tiết: https://goo.gl/dYHJDs
Đăng ký học thử: https://goo.gl/cYE0kY

Khóa học Lập dự toán cơ điện
Khai giảng: 18h30 Thứ 2 ngày 13/02/2017
Lịch học: Thứ 2, thứ 6
Nội dung chi tiết: https://goo.gl/bPhtDP
Đăng ký học thử: https://goo.gl/9P5xkg

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ms Trang 098.606.9090

THÔNG BÁO LỊCH HỌC THÁNG 02/2017
Đánh giá bài viết