Hệ thống chữa vách tường

Hộp chữa cháy và cuộn vòi phun, (Singapore: Wet rise, Hose Reel, USA: Stand pipes, Hose reel).

 • Hệ thống chữa cháy vách tường thường được đặt ở các vách tường, cầu thang thoát hiểm, hành lang; để luôn sẵn sàng chữa cháy khi có cháy xảy ra.

Khi có cháy xảy ra thì người chữa cháy chạy tới gắn cuộn vòi vào van nước, gắn lăng phun vào cuộn vòi, mở van và xịt trực tiếp vào đám cháy.

 • Bắt buộc thiết kế hệ chữa cháy vách tường trong các khu vực sau: TCVN 3890-2009:8.1
 • Tù chữa cháy vách tường bao gồm vỏ tủ, họng cấp nước có van khóa, cuộn vòi nước và lăng phun.
 • Kích cỡ cuộn vòi chữa cháy vách tường TCVN: D50 (lăng phun D13) & D65 (lăng phun D19), chiều dài cuộn vòi L = 20m, 25m, 30m.
 • Trong nhà cao tầng : Họng chữa cháy D50 (2.5L/s), gara kín và ngoài nhà D65 (51/s, 10L/s)
 • Trụ cấp nước và lấy nước ngoài nhà: 2 Họng D65 ống DN150, 4 họng D65 ống DN100

Nước ngoài:

 • Wet Rise, Stand pipe D65: Chỉ có ống cấp nước không có cuộn vòi
 • Fire hose: Cuộn vòi theo Singapore D25, L = 30 m, USA= D40,L= 30m
 • Ngoài ra có thêm hệ thống Dry rise cho vách tường

Tính toán lựa chọn, bố trí hệ chữa cháy vách tường:

 • Tủ chửa cháy được bố trí ở hành lang, cầu thang thoát hiểm, thang máy, cổng ra vào với mục đích chúng ta dễ dàng nhận dạng ra chúng TCVN 2622-1995: 10-18
 • Số lượng tủ chữa cháy được bố trí theo bán kính chiều dài cuộn vòi (và phải tới tất cả mọi điểm trong tòa nhà) TCVN 2622-1996: 10-17
 • Áp lực của vòi phun chữa cháy được lấy theo TCVN 4513 -1998: Bảng 16
 • Áp lực nước của các nhà cao tầng tại Việt Nam theo TCVN tối thiếu 25m (Chọn 30m).
 • Lưu lượng hệ chữa cháy vách tường bên trong và bên ngoài được lấy theo TCVN 2622-1995: Bảng 12,13,14.
 • Lưu lượng nước cho nhà cao tầng là: Chữa cháy bên trong: Tầng 1 trở lên: 5L/s (2 họng chữa cháy 2.5 L/s), tầng hầm (Gara ô tô kín) 10L/s (2 họng chữa cháy 5L/s) TCVN08 2009: 5,4, bên ngoài: 10L/s đến 40 L/s (Thông thường 10L/s).

Nước ngoài:

 • Tiêu chuẩn Singapore (CP): Lưu lượng vách tường: 27 L/s (Căn hộ) & 38 L/s (Văn phòng, thương mại) CP 29-1998:3.1.3.1, áp lực nước từ 35 đến 55m: CP29-1998:3.1.3.1
 • Tiêu chuẩn Mỹ (NFPA 14): Lưu lượng vách tường: 32 L/s, áp lực nước D65: 69m, D40: 45m NFPA 14-2010:7.8.1 & 7.10.1
 • Hệ ống khô cho vách tường

Hệ thống chữa cháy xách tay

Bình chữa cháy xách tay, chậu cát…

 • Bắt buộc trang bị bình chữa cháy trong các khu vực sau: TCVN 3890-2009: 5-1
 • Lựa chọn bình chữa cháy cho đúng tính chất đám cháy: TCVN 5760-1993: Bảng 1
 • Lựa chọn, bố trí số lượng bình chừa cháy: TCVN 3890-2009: Bảng 2&3
 • Bình chữa cháy ABC: 1kg, 2kg, 4kg, 8kg, 24 kg (Xe đẩy)
 • Bình chữa cháy BC: 4kg, 8kg, 5kg, 35kg (Xe đẩy)
 • Bình chữa cháy C02 : 3kg, 5kg, 24kg (Xe đẩy).
 • Bình chữa cháy bằng Foam
 • Chậu cát và xẻng


[Tài liệu] Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống PCCC dành cho kỹ sư M&E

Thiết kế hệ thống chữa cháy vách tường, xách tay
Đánh giá bài viết