khóa học thiết kế hệ thống cấp thoát nước

Lợi ích của khóa học

Nội dung khóa học

Học phần 1: Thiết kế hệ thống Cấp thoát nước

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về hệ thống cấp thoát nước công trình

Bài 2: Tính toán lựa chọn bể cấp nước, bề phốt, hố ga

Bài 3: Tính toán hệ thống nước lạnh

Bài 4: Tính toán hệ thống cấp nước nóng

Bài 5: Tính toán hệ thống thoát nước

Bài 6: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải, giải pháp thiết kế và sơ đồ công nghệ

Bài 7: Thiết kế hệ thống cấp thoát ngoài nhà

Bài 8: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bể bơi, tưới nước sân vườn và tiểu cảnh

Bài 9: Tổng kết học phần thiết kế

Phần 2: Đo bóc khối lượng hệ thống Cấp Thoát Nước

Bài 1: Đo bóc khối lượng 

Bài 2: Bóc tách khối lượng 

Giảng viên giảng dạy

Cảm nhận học viên

Học phí: 3.700.000 VNĐ

Quà tặng đi kèm

Lịch khai giảng khóa học

Tại Hà Nội

Tại thành phố Hồ Chí Minh

Học online

Đào tạo cho doanh nghiệp

Đăng ký học thử miễn phí

Học thử cơ điện miễn phí