Mục đích:

– Giúp sinh viên kiểm chứng lại và nắm vững các kiến thức lý thuyết đã học của học phần Lưới điện thông minh bằng thực nghiệm.

– Trang bị cho sinh viên những kỹ năng về việc thao tác vận hành các nhà máy điện, trạm biến áp, trạm phụ tải trong hệ thống điện.

– Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các nguồn năng lượng tái tạo: nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời, nhà máy thủy điện tích năng.

– Giúp sinh viên có thể tự tính toán, chỉnh định thông số bảo vệ rơle, biết cách khảo sát vượt qua lỗi sự cố, ghi nhận và phân tích sự cố.

thí-nhiệm-lưới-điện

Tải ngay Tài liệu Thí nhiệm lưới điện.


Ngoài ra, Bạn muốn nhận thêm bộ tài liệu: Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC? Tải ngay