FREE

TẶNG
TRỌN BỘ

CÔNG TRÌNH PARK CITY KHỐI BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 

ĐĂNG KÝ NHẬN

Tiêu chuẩn thi công đáp ứng  chất lượng Singapore

Thiết kế Hệ thống điện, điều hòa thông gió, cấp thoát nước

Thể hiện, trình bày bản vẽ chi tiết đầy đủ từng mặt cắt 

Khối thư viện sử dụng cho dự án đa dạng và đầy đủ theo kích thước thực tế của thiết bị lắp đặt

 098.606.9090