Nội dung:

  • Phần 1: Kỹ thuật điện
  • Phần 2: Thiết bị điện
  • Phần 3: Mạch điều khiển, đo lường
  • Phần 4: Rơle bảo vệ 
  • Phần 5: Vận hành trạm và công tác điều độ hệ thống điện
  • Phần 6: Kỹ thuật đường dây

Link tải tài liệu.

Sổ-tay-kỹ-thuật-điện

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !