Chia sẻ cùng các bạn sơ đồ nguyên lý của hệ thống HVAC-20
File cực kỳ chất lượng
Tải về và tham khảo nhé:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZBSCMdZMO1-G7bc-Hj5aPkYaveRr6kxD?usp=sharing

 

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !