Quyển sách này do một tác giả nhiều năm đóng góp cho các ấn phẩm của ASHRAE thực hiện.

Sách ngắn gọn, không đi sâu vào các kiến thức, mà thiên về các bước thao tác thực tế. Có bản vẽ minh họa. Đọc rất dễ hiểu.

Tài liệu sẽ giúp ích nhiều cho những thiết kế viên ngành ĐHKK mới vào nghề.

Tải xuống

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !