Giáo trình “Tự động hóa với Simatic S7-300” được viết với mong muốn sẽ là một tài liệu tham khảo cần thiết cho các kỹ sư tích hợp hệ thống, là một giáo trình tốt tự học cho sinh viên, kỹ sư, học viên cao học, và nghiên cứu sinh chuyên ngành điều khiển tự động, Tự động hóa, Đo lường và tin học công nghiệp cũng như các ngành kỹ thuật khác. giáo trình được biên soạn bởi Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh và Vũ Vân Hà.

TU-DONG-HOA-SIMATIC

Nội dung gồm các chương:

  • Chương 1: Nhập môn
  • Chương 2: Ngôn ngữ lập trình STL
  • Chương 3: Kỹ thuật lập trình
  • Chương 4: Hướng dẫn sử dụng STEP7
  • Chương 5: Điều khiển mờ với S7-300
  • Chương 6: Module mềm PID

Tải giáo trình tại đây.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !