Nội dung giáo trình:

  • Chương 1: Thiết bị gia nhiệt
  • Chương 2: Máy biến áp gia dụng
  • Chương 3: Động cơ điện gia dụng
  • Chương 4: Thiết bị điện lạnh
  • Chương 5: Máy điều hòa không khí
  • Chương 6: Các loại đèn gia dụng và trang trí 

Tải giáo trình

Thiết bị gia dụng

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !