Tự động đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống và công nghiệp. Ngày nay, ngành tự động đã phát triển đến trình độ cao nhờ những tiến bộ của lý thuyết tự động, tiến bộ của những ngành khác như điện tử, tin học,… Nhiều hệ thống điều khiển đã ra đời, nhưng phát triển mạnh và có khả năng phục vụ rộng là bộ điều khiển PLC.

Giáo trình này cung cấp một số khía cạnh của bộ điều khiển lập trình dựa trên quá trình tìm hiểu về bộ PLC FX1N. Qua đó giúp sinh viên có những khái niện cơ bản về điều khiển tự động hóa dùng PLC trong công nghiệp, trình bài một số lệnh cơ bản, chủ yêu về tập lệnh của PLC, cách cài đặt, sử dụng các lện để tạo ra chương trình điều khiển và các sử dụng phần mền FXGPWWIN và phần mền mô phỏng FX-TRAINING-BEG-E. Ngoài ra còn có nhiều bài tập giúp sinh viên cải thiện kỹ năng cần thiết trong lập trình PLC.

gio-trnh-plc-mitsubishi

Nội dung:

  • Chương 1: giới thiệu tổng quan về PLC
  • Chương 2: Các thiết bị và lệnh cơ bản
  • Chương 3: Kỹ thuật lập trình STEP LADDER
  • Chương 4: Hướng dẫn sử dụng phần mềm FXTRN-BEG-E
  • Chương 5: Các bài tập ứng dụng trong PLC FXTRN-BEG-E
  • Chương 6: Sử dụng phần mền FXGP-WIN-E
  • Chương 7: Lựa chọn, lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống PLC.

Tải giáo trình.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !