Sự phát triển các hệ thống điện là tập trung hoá sản xuất điện năng, trên cơ sở các nhà máy điện lớn phát triển hợp nhất thành hệ thống lớn phức tạp bao gồm cả các đường dây tải điện cao áp và siêu cao áp. Do vậy việc tính toán thiết kế, phân tích các chế độ xác lập đối với chúng đòi hỏi có các phương pháp tính toán hiện đại, đặc biệt lập tình tính toán bằng máy tính; sử dụng các kỹ thuật điện tử công suất trong điều khiển nâng cao chất lượng điện cho hệ thống truyền tải điện  là yêu cầu nhất thiết đối với sinh viên, kỹ sư, học viên cao học và các nghiên cứu viên chuyên ngành “Hệ thống điện”.

Giáo trình  “Phân tích chế độ xác lập Hệ thống điện” sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về các vấn đề nêu trên.

lưới-điện-2

Nội dung giáo trình gồm:

  • Chương 1: Phân tích tính toán thiết kế lưới điện
  • Chương 2: Tính toán chế độ xác lập hệ thống điện phức tạp
  • Chương 3: Đường dây siêu cao áp và hệ thống truyền tải điện
  • Chương 4: Hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt FACTS
  • Chương 5: Tính toán cơ khí đường dây trên không.

Tải giảo trình Lưới điện 2

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !