Giáo trình “Lập trình với PLC Zen, CPM1-A, và Inverter OMRON” do ThS. Nguyễn Tấn Phước biên soạn gồm 11 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày khái niệm về hệ điều khiển lập trình, giới thiệu tổng quan PLC Zen, lập trình PLC Zen, ứng dụng PLC Zen, mạch Inverter.

 • Chương 1. Khái niệm về điều khiển lập trình
 • Chương 2. Giới thiệu tổng quan về PLC ZEN
 • Chương 3. Lập trình với PLC ZEN
 • Chương 4. Ứng dụng của PLC ZEN
 • Chương 5. Mạch Inverter

lập trình PLC

Phần 2 Giáo trình “Lập trình với PLC Zen, CPM1-A, và Inverter OMRON” do ThS. Nguyễn Tấn Phước biên soạn gồm nội dung chương 6 đến chương 11. Nội dung phần này trình bày các nội dung như tự động hóa với Inverter 3G3EV, tự động hóa với Inverter 3G3JV, tự động hóa với Inverter 3G3MV,… 

 • Chương 6. Tự động hóa với Inverter 3G3EV
 • Chương 7. Tự động hóa với Inverter 3G3JV
 • Chương 8. Tự động hóa với Inverter 3G3MV
 • Chương 9. Giới thiệu tổng quan về PLC CPM1-A
 • Chương 10. Phần mền SYSWIN
 • Chương 11. Tập lệnh PLC OMRON

Tham khảo nội dung 2 phần giáo trình tại đây.

Download phần 1.

Download phần 2.

 

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !