Tiết kiệm năng lượng là một trong những xu thế bắt buộc trong thời điểm biến đổi khí hậu như hiện nay.

Không còn là nhiệm vụ của chính quyền nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân, các chủ đầu tư và hơn hết các kỹ sư thiết kế cần phải ý thức được điều này.

Chúng tôi xin chia sẻ một tài liệu quý về tiết kiệm năng lượng dưới đây, hy vọng các bạn sẽ ứng dụng được nhiều vào trong công trình của mình thiết kế.

Link down tài liệu