TÀI LIỆU NÀY CHỈ LƯU HÀNH NỘI BỘ CHO HỌC VIÊN CỦA VNK

– NHỮNG CON NGƯỜI CAM KẾT THÀNH CÔNG VÀ DÀNH NHIỀU THỜI GIAN, TIỀN BẠC ĐỂ THÀNH CÔNG –

“Bạn không nên chia sẻ cho những kẻ lười nhác và thụ động ngoài kia, bởi họ có tải về thì cũng chỉ để đó và không bao giờ động đến”