Một số bảng tính excel tham khảo

Tải tài liệu tại đây

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !