Bản vẽ tủ hạ thế MSB bao gồm:

  • Chi tiết lắp đặt tủ điện
  • Chi tiết lắp đặt và bản vẽ tủ công tơ 
  • Chi tiết tủ MSB

Tải tài liệu Tại đây

 

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !