Tuyển dụng miền trung

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phát Triển Empire Tuyển dụng: Kỹ sư thiết kế ĐHKK, Nước Địa điểm : Đà Nẵng I. Mô tả công việc § Kiểm soát hồ sơ triển khai thi công MEP (shopdrawing), đảm bảo về kỹ thuật, tính khả thi, chất lượng hồ sơ...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm