tụ điện

Sơ đồ nối dây và điện trở phóng điện Sơ đồ nối dây của tụ điện cao áp được trình bày trên hình trên. Vì tụ điện cao áp là loại một pha nên chúng được nối lại với nhau thành hình tam giác, mỗi pha có cầu   chì...

Chi tiết

Chọn tụ điện Tụ điện chủ yếu được chọn theo điện áp định mức. Số lượng lụ điện tùy thuộc vào dung lượng bù. Dung lượng do tụ điện sinh ra được tính theo biểu thức: Qtd = 2πfU2C=0.314U2C, kVAr trong đó: U – điện áp đặt lên cực...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm