Tụ bù

Chọn tụ điện Tụ điện chủ yếu được chọn theo điện áp định mức. Số lượng lụ điện tùy thuộc vào dung lượng bù. Dung lượng do tụ điện sinh ra được tính theo biểu thức: Qtd = 2πfU2C=0.314U2C, kVAr trong đó: U – điện áp đặt lên cực...

Chi tiết

Trong lưới điện tồn tại 2 loại công suất : Công suất hữu dụng P (kW) là công suất sinh ra công có ích trong các phụ tải. Công suất phản kháng Q (kVAr) là công suất vô ích, gây ra do tính cảm ứng của các loại phụ...

Chi tiết

Bù tập trung Bù tập trung áp dụng khi tải ổn định và liên tục Nguyên lý: Bộ tụ đấu và thanh góp hạ áp của tủ phân phối chính và được đóng trong thời gian tải hoạt động Ưu điểm: Làm giảm tiền phạt do vấn đề tiêu...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm