tụ bù điện

Chọn tụ điện Tụ điện chủ yếu được chọn theo điện áp định mức. Số lượng lụ điện tùy thuộc vào dung lượng bù. Dung lượng do tụ điện sinh ra được tính theo biểu thức: Qtd = 2πfU2C=0.314U2C, kVAr trong đó: U – điện áp đặt lên cực...

Chi tiết

Trong lưới điện tồn tại 2 loại công suất : Công suất hữu dụng P (kW) là công suất sinh ra công có ích trong các phụ tải. Công suất phản kháng Q (kVAr) là công suất vô ích, gây ra do tính cảm ứng của các loại phụ...

Chi tiết

Bù tập trung Bù tập trung áp dụng khi tải ổn định và liên tục Nguyên lý: Bộ tụ đấu và thanh góp hạ áp của tủ phân phối chính và được đóng trong thời gian tải hoạt động Ưu điểm: Làm giảm tiền phạt do vấn đề tiêu...

Chi tiết

Dung lượng tụ bù được xác định theo công thức: Qbù = P( tgφ1 – tgφ2)α Qbù = P.Δtgφ.α Trong đó: P là phụ tải tính toán của các hộ tiêu thụ điện kw, φ2 là góc ứng với hệ số công suất công suất trung bình cosφ2 trước khi...

Chi tiết

Đặt tụ bù phía cao thế Ưu điểm: Giá thành đầu tư tính theo kVAr/đồng rẻ hơn phía hạ thế vì khi bù phía cao thếthường ít dùng thiết bị điều chỉnh dung lượng bù. Bù được cả dung lượng Qpt của phụ tải phía hạ thế và dung...

Chi tiết

Tụ bù có vai trò tích cực trong việc giảm tổn thất điện năng trên lưới điện Trong thực tế phụ tải điện là các động cơ điện không đồng bộ có cosφ rất thấp, ngoài ra các phụ tải khác như các máy biến thế phân xưởng, các...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm