thiết kế pccc

Việc kiểm tra hồ sơ thiết kế được chia ra những giai đoạn sau: chuẩn bị thẩm duyệt, kiểm tra và hoàn thành thủ tục kiểm tra. Giai đoạn chuẩn bị thẩm duyệt Đây là giai đoạn đầu tiên trong việc kiểm tra hồ sơ thiết kế, bao gồm...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm