thiết kế đường dây và trạm biến áp

Chạm trực tiếp dây pha điện hạ áp (điện áp dưới 1000 V)      Hệ thống lưới điện hạ áp tần số công nghiệp 50 Hz phổ biến hiện nay là lưới điện 3 pha 4 dây có trung tính nối đất trực tiếp với điện áp dây...

Chi tiết

DANH MỤC VĂN BẢN Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghị định số 46/2015/NĐ-CP...

Chi tiết

Bạn là kỹ sư hệ thống điện? Bạn chuẩn bị ứng tuyển vào các công ty điện lực hay tư vấn thiết kế điện? Bạn muốn làm các công trình đường dây và trạm của ngành điện? Khóa học thiết kế đường dây và trạm từ 0.4kV đến 110kV...

Chi tiết

Trong quy phạm trang bị điện có chỉ ra rằng để lựa chọn tiết diện dây và cáp chúng ta có thể sử dụng  phươg pháp sau: Chọn theo mật độ dòng kinh tế: Cách này áp dụng khi cấp điện áp lớn hơn 1kv Như vậy phần trung...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm