phụ tải

Khi xét đến một loại hộ dùng điện cụ thể, người ta phân tích các đặc điểm sử dụng điện, kể cả khả năng phát triển trong tương lai để chọn trị số suất phụ tải cho thích hợp. Xác định phụ tải điện dân dụng Phụ tải điện...

Chi tiết

Hiện nay có nhiều phương pháp để tính phụ tải tính toán. Nhưng phương pháp đơn giản, tính toán thuận tiện, thường kết quả không thật chính xác. Ngược lại, nếu độ chính xác được nâng cao thì phương pháp tính phức tạp. Vì vậy tùy theo giai đoạn...

Chi tiết

Các đặc trưng chung của phụ tải điện Mỗi phụ tải có các đặc trưng riêng và các chỉ tiêu xác định điều kiện làm việc của mình mà khi CCĐ cần phải được thoả mãn hoặc chú ý tới.  Công suất định mức “Là thông số đặc trưng...

Chi tiết

Dự báo phụ tải điện năng là một vấn đề quan trọng trong công tác thiết kế quy hoạch hệ thống điện. Mục đích của dự báo điện năng trong tươi lai dựa vào các quan sát trong quá khứ, phụ vụ cho công tác qui hoạch nguồn lưới...

Chi tiết

Phân tích phụ tải: Phụ tải điện là số liệu ban đầu để giải quyết những vấn đề tổng hợp kinh tế kỹ thuật phức tạp khi thiết kế mạng điện. Xác định phụ tải điện là giai đoạn đầu tiên khi thiết kế hệ thống nhằm mục đích...

Chi tiết

Mục đích của việc xác định phụ tải tính toán Việc xác định phụ tải tính tải tính toán là nhiệm vụ quan trọng để xác định các thông số kỹ thuật cho dây,  cáp, thiết bị đóng cắt cũng như lựa chọn tủ điện động lực. Hiểu đúng...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm