phòng cháy chữa cháy

Nguyên tắc hoạt động của phòng cháy chữa cháy Đúc rút từ kỳ nghiệm và hoạt động thực tiễn, Luật Phòng cháy chữa cháy đã rút ra 4 nguyên tắc hoạt động phòng cháy chữa cháy 1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt...

Chi tiết

Hệ thống báo cháy tự động Hệ thống báo cháy địa chỉ được điều khiển hoạt động bởi tủ trung tâm báo cháy. Trung tâm báo cháy chính được đặt ở phòng chữa cháy (phòng an ninh), nơi có người trực suốt 24/24h. Tủ trung tâm báo cháy là...

Chi tiết

Cấu trúc của hệ thống bơm Trạm bơm chữa cháy của công trình được chia làm 2 cụm bơm, được lắp đặt tại phòng bơm nước chữa cháy ở tầng hầm 4 của công trình. Cụm bơm 1 sẽ cung cấp nước cho hệ thống chữa cháy từ tầng...

Chi tiết

Thi Công Phần Điện Trình tự tổ trước thi công: Lắp đặt ống bảo vệ dây cáp điện âm tường và ống ngầm dưới đất, trunkinh, ladder, ống điện nổi. Lắp đặt cáp điện. Lắp đặt tủ điện, bảng điện. Lắp đặt thiết bị điện. Công tác đấu nối...

Chi tiết

Hệ thống chữa cháy bán tự động Hệ thống này thuộc dạng cổ điển, hệ thống chữa cháy này chỉ đơn giản gồm có hộp chữa cháy và cuộn vòi chữa cháy. Cung cấp các thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn PCCC Việt Nam với hộp chữa cháy ống mềm,...

Chi tiết

Trạm bơm chữa cháy phải đáp ứng nhu cầu cấp nước chữa cháy cho 2 hệ thống đồng thời. Theo TCVN thì hệ thống chữa cháy vách tường có lưu lượng cho mỗi họng khu tầng hầm là 2,5 l/s, số họng phun đồng thời là 2. Vậy lưu...

Chi tiết

Mô tả sản phẩm: Characteristics Model range from 1 to 32 zones. AC power supply has EMI (Electromagnetic Interference). Each zone has a separate disable function. Double sets of sounder contacts. Automatic telephone dialer feature. Long-term or temporary silencing feature. Protection against voltage spikes up to 2.5KV. Microprocessor-base design....

Chi tiết

Căn cứ vào tính chất của công trình và chất chữa cháy người ta chia thành các loại phòng cháy chữa cháy sau: Hệ thống phòng cháy Hệ thống báo cháy địa chỉ Hệ thống báo cháy thường Hệ thống báo cháy thông minh (hệ thống báo cháy canh...

Chi tiết

An toàn nổi – yêu cầu chung Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3255: 1979 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn nổ cho các quá trình sản xuất vận chuyển, bảo quản, trong đó có các chất có khả năng hình thành...

Chi tiết

Khái niệm về hệ thống báo cháy tự động Hệ thống báo cháy tự động là hệ thống gồm tập hợp các thiết bị có nhiệm vụ phát hiện và báo động khi có cháy xảy ra. Việc phát hiện ra các tín hiệu cháy có thể được thực...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm