những ký hiệu trong ngành điện

FM _ Frequency Modulation Biến điệu tần số. FM _ Frequency Modulation Biến điệu tần số. AC _ Alterating Current Dòng điện xoay chiều. DC _ Direct Current Dòng điện một chiều. FCO _ Fuse Cut Out Cầu chì tự rơi. LBFOC _ Load Breaker Fuse Cut Out Cầu...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm