nhà máy điện và trạm biến áp

Thiết bị phân phối lắp ghép Trong TBPP lắp ghép, phần lớn các khí cụ được đặt trong buồng hở, giữa thanh góp và thanh dẫn các pha khác nhau thường không có các tấm ngăn. Khi xây dựng TBPP lắp ghép phần lớn các khí cụ được lắp...

Chi tiết

Phân loại Thiết bị phân phối điện (TBPP) là một công trình dùng để thu nhận và phân phối điện năng. Nó gồm có các khí cụ điện cần thiết, dây dẫn và các thiết bị phụ. TBPP có thể phân loại như sau. Thiết bị phân phối trong...

Chi tiết

Chức năng Cầu chỉ dùng để bảo vệ mạch khi quá dòng. Bộ phận chủ yếu của cầu chì bao gồm dây chảy và vỏ, cơ khí còn có cả bộ phận dập tắt hồ quang. Nguyên lý làm việc của cầu chì là khi có dòng bình thường...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm