lệnh tắt

Các lệnh thiết lập bản vẽ Lệnh NEW khởi tạo một bản vẽ mới Lệnh OPEN mở tệp bân vẽ hiện có Lệnh SAVE, SAVE AS lưu bản vẽ lên đĩa Lệnh QUIT thoát khỏi AutoCAD Lệnh UNITS (DDUNITS) đặt đơn vị cho bản vẽ Lệnh LIMITS đặt và...

Chi tiết

88 Lệnh Phổ Biến Khi Sử Dụng Autocad 3D Với những bạn bắt đầu sử dụng Autocad thì việc nhớ lệnh rất khó khăn. Chính vì vậy VNK đã tọa ra bảng một số lệnh trong Autocad 3D giúp bạn tiện tra cứu mọi lúc mọi nơi. Hãy lưu...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm