Kỹ thuật chiếu sáng

Chiếu sáng trực tiếp và định hướng Chiếu sáng chung trực tiếp và định hướng (direct and aimed general lighting) cho độ rọi ngang đều trên mặt phẳng làm việc. Kiến trúc căn phòng được nhìn thấy rõ ràng, người ta dễ dàng định hướng và làm việc trong...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm