ky su co dien

KỸ NĂNG CỦA THI CÔNG Phải biết đọc bản vẽ, lập dự toán, lập hồ sơ thầu Cái này thì giống như làm bác sĩ phải biết dùng tai nghe, làm nông dân phải biết dùng cày cuốc vậy. Chưa vững những cái này thì đừng nói đến chuyện...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm