hệ thống điện

Phương pháp chi phí cực tiểu Khi các phương án có doanh thu giống nhau thì người ta thường áp dụng phương pháp chi phí cực tiểu để giải bài toán tối ưu. Theo phương pháp này trước hết dựa vào chỉ tiêu chi phí quy dẫn của các...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm