hệ thống điện – truyền tải và phân phối

Cấu tạo dây dẫn tải điện trên không Để xây dựng các đường dây cao áp, hầu như dùng ưu tiên dây dẫn bằng nhôm vì lý do kinh tế và dễ thực hiện. Phần lớn các dây dẫn làm bằng nhôm lõi thép, almelec (hợp kim của nhôm)...

Chi tiết

Tất cả các công ty điện lực đều hoạt động gần như theo hợp đồng với khách hàng. Nói chung, những hợp đồng này qui định số lượng và chất lượng của điện năng được cung cấp. Chất lượng điện năng bao gồm: Tần số và các giới hạn...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm