hệ thông cung cấp điện

Mạng hình tia Mạng hình tia nối các hộ tiêu thụ. Đây là loại mạng có cấu hình đơn giản, nên được sử dụng rất rộng rãi tuy nhiên mạng hình tia có độ tin cậy cung cấp điện thấp. Mạng vòng sơ cấp Mạng vòng sơ cấp còn...

Chi tiết

Các chỉ tiêu kỹ thuật của một phương án cung cấp điện bao gồm: Chất lượng điện năng Đảm bảo chất lượng điện năng trong đánh giá kỹ thuật là chủ yếu đảm bảo độ lệch, độ dao động điện áp và tần số nằm trong phạm vi giá...

Chi tiết

Khái quát Việc lựa chọn phương án cung cấp điện bao gồm những vấn đề sau: Chọn cấp điện áp. Chọn nguồn điện. Chọn sơ đồ nối dây. Chọn phương thức vận hành. Nếu xác định đúng đắn và hợp lý các vấn đề nêu trên sẽ ảnh hưởng...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm