hệ thống cấp nước bên trong nhà

Bể lắng cát Có nhiệm vụ giữ lại các hạt cát, khoáng chất trước khi thải nước vào hệ thống thoát nước bên ngoài. Nó thường đặt trong các nhà máy chế biến nông sản, các nhà rửa xe… nếu thấy cát quá nhiều dễ làm gây tắc ống...

Chi tiết

Khi thiết kế hệ thống cáp nước bên trong nhà có thể có nhiều phương án, nhiều sơ đồ khác nhau. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn sơ đồ là: Chức năng của ngôi nhà. Trị số áp lực bảo đảm ở đường ống nước ngoài nhà....

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm