hệ số công suất cosφ

Thay đổi và cải tiến quy trình công nghệ để các thiết bị điện làm việc ở chế độ hợp lý nhất Căn cứ vào điều kiện cụ thể cần sắp xếp quy trình công nghệ một cách hợp lý nhất. Việc giam bớt những động tác, những nguyên...

Chi tiết

Các định nghĩa về hệ số công suất cosφ Hệ số công suất tức thời là hệ số công suất tại một thời điểm nào đó, đo được nhờ dụng cụ đo cosφ hoặc nhờ các dụng cụ đo công suất, điện áp và dòng điện: Cosφ = P/UI√3...

Chi tiết

Nâng cao hệ số công suất cosφ là một trong những biện pháp quan trọng để tiết kiệm điện năng. Sau đây chúng ta sẽ phân tích hiệu quả do việc nâng cao hệ số cống suất đem lại. Phần lớn các thiết bị dùng điện đều tiêu thụ...

Chi tiết

Giảm giá thành điện Việc nâng cao hệ số công suất đem lại những ưu điểm về kỹ thuật và kinh tế, nhất là giảm tiền điện. Giải quyết tốt bài toàn quản lý tiêu thụ công suất phản kháng sẽ mang lại những hiệu quả kinh tế sau...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm