giáo trình thiết kế hệ thống điện

Sơ đồ điều khiển hệ thống chiếu sáng nhà ở Điều khiển mạch chiếu sáng trong nhà ở là vấn đề quan trọng, không chỉ cho bảo đảm tiện nghi sinh hoạt, mà còn cho phép tiết kiệm điện một cách tối đa. Dưới đây sẽ trình bày chi...

Chi tiết

Mục tiêu cơ bản của việc qui hoạch và thiết kế lưới truyền tải điện áp siêu cao là truyền điện năng với chi phí thấp nhất và thỏa mãn về độ ổn định. Các điểm chính cần xem xét khi thiết kế như sau: Chọn điện áp với...

Chi tiết

Phân tích phụ tải: Phụ tải điện là số liệu ban đầu để giải quyết những vấn đề tổng hợp kinh tế kỹ thuật phức tạp khi thiết kế mạng điện. Xác định phụ tải điện là giai đoạn đầu tiên khi thiết kế hệ thống nhằm mục đích...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm